فوری

مشخصات درخواستی

ماشین سازی قالیشویی

ماشین سازی قالیشویی
  • ماشین سازی قالیشویی
  • QR Code for ماشین سازی قالیشویی

    کد ملک : 7293

    تاریخ ثبت ملک : 98/07/25

    تعداد مشاهده :

  • شهر: تهران - گلوگاه
  • نوع معامله: ماشین آلات قالیشویی